نام واحد : مهدی

 • استان : خراسان شمالی
 • شهر : فاروج
 • نشانی شرکت : زیباشهر3-...
 • تلفن شرکت : *******585جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "قطعه 144a،"
 • تلفن واحد : *******583جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مهدی غلامی
 • تلفن مدیر : *******935جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فاروج

نام محصول : گرانول و پرک لاستیک از لاستیک مستعمل

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 3318
 • تاریخ مجوز : 13/03/1396
 • کد محصول : 3720412318
 • شرح محصول : گرانول و پرک لاستیک از لاستیک مستعمل
 • ظرفیت : 228 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%