نام واحد : علی اصغرنجمی حاجی آبادی

نام محصول : دوچرخه کودکان

 • سریال مجوز : 1702490
 • شماره مجوز : 68458
 • تاریخ مجوز : 30/04/1364
 • کد محصول : 35921112
 • شرح محصول : دوچرخه بچه گانه
 • ظرفیت : 30,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع دوچرخه وچرخ معلولین ویلچر(3592)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%