نام واحد : غلامعلی و علی طهماسبی

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : اول جاده...
 • تلفن شرکت : *******281جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "اول جاده فارسیان، سمت راست، 20متر پایین تر از چهارراه نوبیلی به سمت فارسیان"
 • تلفن واحد : *******281جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : غلامعلی طهماسبی
 • تلفن مدیر : *******938جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بازیافت کاغذ و مواد سلولزی و مواد لیگنوسلولزی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 127/36845
 • تاریخ مجوز : 03/10/1392
 • کد محصول : 3720412314
 • شرح محصول : بازیافت کاغذ و مواد سلولزی و مواد لیگنوسلولزی
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%