نام واحد : مجید سلطانی

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : کمربندی نسیم...
 • تلفن شرکت : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "کمربندی نسیم شمال، چهارراه ثقفی ، 100 متر به طرف بهشت فاطمه ، سومین گاراژ"
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید سلطانی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بازیافت کاغذ و مواد سلولزی و مواد لیگنوسلولزی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 127/35692
 • تاریخ مجوز : 17/10/1393
 • کد محصول : 3720412314
 • شرح محصول : بازیافت کاغذ و مواد سلولزی و مواد لیگنوسلولزی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%