نام واحد : پترو امید سبز زرند

 • استان : کرمان
 • شهر : زرند
 • نشانی شرکت : خیابان قرنی...
 • تلفن شرکت : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه شماره 30
 • تلفن واحد : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی بهشت وحدت

نام محصول : روغن پیرولیز از لاستیک مستعمل

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 52290
 • تاریخ مجوز : 23/11/1396
 • کد محصول : 3720412333
 • شرح محصول : روغن پیرولیز از لاستیک مستعمل
 • ظرفیت : 1,130 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%