نام واحد : حسن گیاهی

نام محصول : زین دوچرخه

 • سریال مجوز : 1702635
 • شماره مجوز : 388854
 • تاریخ مجوز : 08/12/1361
 • کد محصول : 35921314
 • شرح محصول : زین دوچرخه
 • ظرفیت : 72,000 قطعه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع دوچرخه وچرخ معلولین ویلچر(3592)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%