نام واحد : پارس ابزار

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : ج آبعلی خ...
 • تلفن شرکت : **********788جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج آبعلی خ سازمان آب
 • تلفن واحد : **********788جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فضل اله عشقی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فرغون

 • سریال مجوز : 1702707
 • شماره مجوز : 343723
 • تاریخ مجوز : 03/08/1367
 • کد محصول : 35991111
 • شرح محصول : فرغون
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایروسائل حمل ونقل طبقه بندی نشده درجای دیگر(3599)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%