نام واحد : فضل الله بهارلو

 • استان : چهارمحال و بختیاری
 • شهر : بن
 • نشانی شرکت : ملک...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : ******314جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فضل الله بهارلو
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بن

نام محصول : گرانول و پرک لاستیک از لاستیک مستعمل

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 121-25807
 • تاریخ مجوز : 22/10/1394
 • کد محصول : 3720412318
 • شرح محصول : گرانول و پرک لاستیک از لاستیک مستعمل
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%