نام واحد : سید حسین باقریه حق

نام محصول : زین دوچرخه

 • سریال مجوز : 1709790
 • شماره مجوز : 49243
 • تاریخ مجوز : 23/06/1362
 • کد محصول : 35921314
 • شرح محصول : زین دوچرخه
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع دوچرخه وچرخ معلولین ویلچر(3592)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%