نام واحد : نجات اله عطائی

نام محصول : انواع سه چرخه

 • سریال مجوز : 1709823
 • شماره مجوز : 33788
 • تاریخ مجوز : 11/02/1362
 • کد محصول : 35921120
 • شرح محصول : انواع سه چرخه بچه گانه
 • ظرفیت : 15,600 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع دوچرخه وچرخ معلولین ویلچر(3592)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%