نام واحد : خانعلی رستمی

نام محصول : یدک کش

 • سریال مجوز : 1709903
 • شماره مجوز : 16452
 • تاریخ مجوز : 31/05/1360
 • کد محصول : 35111131
 • شرح محصول : یدک کش
 • ظرفیت : 70 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت وتعمیرانواع کشتی وقایق باستثناءقایق تفریحی وورزشی(3511)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%