نام واحد : یحیی طباطبائی فخار

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : شهرری 3 راهی...
 • تلفن شرکت : ***590جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرری 3 راهی قم مقابل ایستگاه راه آهن
 • تلفن واحد : ***590جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طلق بادگیرموتورسیکلت

 • سریال مجوز : 1710686
 • شماره مجوز : 14902
 • تاریخ مجوز : 17/11/1358
 • کد محصول : 35911431
 • شرح محصول : طلق بادگیر
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%