نام واحد : آهوان

نام محصول : قطعات موتور موتورسیکلت

 • سریال مجوز : 1733166
 • شماره مجوز : 3178
 • تاریخ مجوز : 17/02/1374
 • کد محصول : 35911213
 • شرح محصول : ساخت قطعات موتورسیکلت ت
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%