نام واحد : طالب ابدال بیگی

 • استان : ایلام
 • شهر : دره شهر
 • نشانی شرکت : کوی مطهری
 • تلفن شرکت : *******842جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کوی مطهری-روبروی گلزار شهدا
 • تلفن واحد : *******842جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : طالب ابدال بیگی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بازیافت کاغذ و مواد سلولزی و مواد لیگنوسلولزی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 122/4817
 • تاریخ مجوز : 21/03/1393
 • کد محصول : 3720412314
 • شرح محصول : بازیافت کاغذ و مواد سلولزی و مواد لیگنوسلولزی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%