نام واحد : صنعتی حافظ

 • استان : البرز
 • شهر : کرج
 • نشانی شرکت : شهرک سیمین...
 • تلفن شرکت : ********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک سیمین دشت خ هشتم شرقی پ 121
 • تلفن واحد : ********026جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ایرج افشارفرد
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سیمین دشت

نام محصول : سایرلوازم وملحقات موتورسیکلت

 • سریال مجوز : 1733588
 • شماره مجوز : 1346
 • تاریخ مجوز : 17/12/1371
 • کد محصول : 35911430
 • شرح محصول : دوشاخه عقب وجاباطری موتورس
 • ظرفیت : 3,840 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%