نام واحد : آتیه خودرو پاسارگاد

 • استان : قزوین
 • شهر : بوئین زهرا
 • نشانی شرکت : خ امام خمینی...
 • تلفن شرکت : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز فلزی
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی حکیمیه

نام محصول : اسقاط خودروی فرسوده

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 127/16992
 • تاریخ مجوز : 05/07/1396
 • کد محصول : 3710312315
 • شرح محصول : اسقاط خودروی فرسوده
 • ظرفیت : 3,000 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3710
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%