نام واحد : باترا

نام محصول : قطعات موتور موتورسیکلت

 • سریال مجوز : 1733593
 • شماره مجوز : 1347
 • تاریخ مجوز : 15/12/1371
 • کد محصول : 35911213
 • شرح محصول : اگزوزوزین وباک موتورسیکلت
 • ظرفیت : 25,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%