نام واحد : ملیناکو

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : جاده ساوه نصیرآبادخ امام خمینی پ 97
 • تلفن واحد : **********640جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ساخت کامل موتورسیلکت

 • سریال مجوز : 1733859
 • شماره مجوز : 656
 • تاریخ مجوز : 20/12/1370
 • کد محصول : 35911111
 • شرح محصول : موتورسیکلت گازی
 • ظرفیت : 500 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع دوچرخه وچرخ معلولین ویلچر(3592)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%