نام واحد : مس جهان آراء خرمدشت

 • استان : قزوین
 • شهر : تاکستان
 • نشانی شرکت : فاز فلزی
 • تلفن شرکت : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز فلزی جنب فولاد تاک
 • تلفن واحد : *******283جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بهناز یارقلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خرمدشت

نام محصول : بازیافت مس

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 127/35712
 • تاریخ مجوز : 18/10/1393
 • کد محصول : 3710412310
 • شرح محصول : بازیافت مس
 • ظرفیت : 720 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3710
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%