نام واحد : تهران یدک

نام محصول : موتورموتورسیکلت موتورسیکلت گازی

 • سریال مجوز : 1733910
 • شماره مجوز : 57
 • تاریخ مجوز : 20/05/1369
 • کد محصول : 35911212
 • شرح محصول : گلگیرهونداویاماها
 • ظرفیت : 324 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%