نام واحد : پویا خودرو قطعه

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : خ فدائیان...
 • تلفن شرکت : ***********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شمس ابادبلوارگلستان گلبن10پلاک 4
 • تلفن واحد : ***********022جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین بنایی کاشی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : انواع چرخ دنده های صنعتی

 • سریال مجوز : 1734033
 • شماره مجوز : 31097
 • تاریخ مجوز : 14/07/1382
 • کد محصول : 29131233
 • شرح محصول : چرخ دنده موتورسیکلت
 • ظرفیت : 35 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%