نام واحد : ثناگو

نام محصول : قطعات موتور موتورسیکلت

 • سریال مجوز : 1734052
 • شماره مجوز : 940
 • تاریخ مجوز : 18/08/1371
 • کد محصول : 35911213
 • شرح محصول : قطعات پرس انجین موتورگازی
 • ظرفیت : 360,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%