نام واحد : صنایع روئین سر آرین زنجان

 • استان : زنجان
 • شهر : زنجان
 • نشانی شرکت : کوی فرهنگ
 • تلفن شرکت : *******243جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده دندی کیلومتر 65- شهرک صنعتی انگوران
 • تلفن واحد : *******243جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بازیافت روی

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 118/34842
 • تاریخ مجوز : 02/10/1396
 • کد محصول : 3710412312
 • شرح محصول : بازیافت روی
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3710
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%