نام واحد : فردوس راه خاوران

 • استان : سیستان و بلوچستان
 • شهر : زاهدان
 • نشانی شرکت : خیابان امام...
 • تلفن شرکت : *******541جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر5جاده میرجاوه
 • تلفن واحد : *******543جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نجفعلی دادرس شیرایه
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بازیافت آسفالت

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 114/01/11698
 • تاریخ مجوز : 09/03/1396
 • کد محصول : 3720412315
 • شرح محصول : بازیافت آسفالت
 • ظرفیت : 12,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%