نام واحد : تعاونی وتوتا

 • استان : تهران
 • شهر : تهران
 • نشانی شرکت : خ آزادی 12...
 • تلفن شرکت : *****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خ آزادی 12 متری طرشت خ شهیداحمد قاسمی
 • تلفن واحد : *****664جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین ارونی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : موتورسه چرخه

 • سریال مجوز : 1734295
 • شماره مجوز : 24868
 • تاریخ مجوز : 12/04/1380
 • کد محصول : 35911117
 • شرح محصول : موتورسه چرخه معلوین
 • ظرفیت : 180 دستگاه
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%