نام واحد : زرین تاج کومش

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : "میدان هفت...
 • تلفن شرکت : *******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان ابتکار-ابتکار 6
 • تلفن واحد : ******233جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : جلال فرجی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سمنان

نام محصول : بازیافت آلومینیوم (آلومینیوم قراضه)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 123/44285
 • تاریخ مجوز : 23/10/1393
 • کد محصول : 3710412309
 • شرح محصول : بازیافت آلومینیوم (آلومینیوم قراضه)
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3710
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%