نام واحد : حسن زرنوشه

نام محصول : سیستم ترمزوکلاچ موتورسیکلت وقطعات

 • سریال مجوز : 1734453
 • شماره مجوز : 27149
 • تاریخ مجوز : 09/05/1378
 • کد محصول : 35911340
 • شرح محصول : نگهدارنده اهرم ترمزودسته تر
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرتجهیزات حمل ونقل(35)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع موتورسیکلت(3591)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%