نام واحد : بسپار صنعت گیل

 • استان : گیلان
 • شهر : شفت
 • نشانی شرکت : بلوار لاکان...
 • تلفن شرکت : *******131جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان توتستان 5
 • تلفن واحد : ******133جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرزاد کاظمی
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شفت

نام محصول : تولید گرانول و پرک بازیافتی از pet (پلی اتیلن ترفتالات)

 • سریال مجوز : 350000000000
 • شماره مجوز : 41371/24
 • تاریخ مجوز : 07/09/1394
 • کد محصول : 3720512323
 • شرح محصول : تولید گرانول و پرک بازیافتی از pet (پلی اتیلن ترفتالات)
 • ظرفیت : 2,200 تن
 • گروه 2 رقمی : 37
 • گروه 4 رقمی : 3720
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%