نام واحد : تعاونی پرورش وتکثیر شتر مرغ شیراز

 • استان : فارس
 • شهر : جهرم
 • نشانی شرکت : شیراز خیابان...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : کشتارگاه انواع دامها

 • سریال مجوز : 2420711
 • شماره مجوز : 37893
 • تاریخ مجوز : 29/08/1389
 • کد محصول : 15111110
 • شرح محصول : کشتارگاه انواع دامها
 • ظرفیت : 100,000 راس
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1511
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%