نام واحد : تولیدی پرک شیمی

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بلوار امیر کبیر نبش ایثار 4
 • تلفن واحد : *********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی فرامان

نام محصول : بسته بندی قلیاها (معدنی)

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 57644/12
 • تاریخ مجوز : 21/09/1397
 • کد محصول : 7495412417
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%