نام واحد : عبدالعلی ریاحی

 • استان : جنوب کرمان
 • شهر : عنبرآباد
 • نشانی شرکت : عنبرآباد خ...
 • تلفن شرکت : *******349جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی عنبرآباد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالعلی ریاحی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : ناحیه صنعتی عنبرآباد

نام محصول : انواع کنسانتره دام-طیور-آبزیان

 • سریال مجوز : 2611003
 • شماره مجوز : 89/41018
 • تاریخ مجوز : 15/08/1389
 • کد محصول : 15331160
 • شرح محصول : انواع کنسانتره دام-طیور-آبزیان
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1533
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%