نام واحد : شیرین سازان پرتیکان رزوه-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : چادگان
 • نشانی شرکت : ملک شهر خ...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی چادگان
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سمیرا قره داغی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : قند کله وحبه ازشکر

 • سریال مجوز : 1339197
 • شماره مجوز : 41673
 • تاریخ مجوز : 03/09/1389
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1542
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%