نام واحد : مسعود شهلا

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کرج رجایی شهر خ ازادی خ 8 غربی پ 14
 • تلفن واحد : *******261جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود شهلا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سس گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 3716863
 • شماره مجوز : 20658
 • تاریخ مجوز : 02/09/1389
 • کد محصول : 15492432
 • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%