نام واحد : تولیدی وبسته بندی نگین گستر ساعی

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : سمنان گرمسار...
 • تلفن شرکت : ********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز توسعه بلوار تلاش نبش تلاش3قطعه33و32
 • تلفن واحد : *********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : بسته بندی قهوه و فرآورده بر پایه قهوه

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 123/57241
 • تاریخ مجوز : 16/11/1396
 • کد محصول : 7495412368
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 15 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%