نام واحد : سید سجاد موسوی

 • استان : بوشهر
 • شهر : دیلم
 • نشانی شرکت : گچساران شهر...
 • تلفن شرکت : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی دیلم
 • تلفن واحد : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید سجاد موسوی
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دیلم

نام محصول : قندازشکر

 • سریال مجوز : 1605502
 • شماره مجوز : 11913222
 • تاریخ مجوز : 08/09/1389
 • کد محصول : 15421220
 • شرح محصول : قندازشکر
 • ظرفیت : 1,800 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1542
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%