نام واحد : حسین امین اسدی و سلیمان فضلعلی

 • استان : کرمان
 • شهر : سیرجان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******345جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سیرجان 1
 • تلفن واحد : *******345جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : خوراک آماده دام

 • سریال مجوز : 2611091
 • شماره مجوز : 4/27700
 • تاریخ مجوز : 06/07/1389
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 0 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1533
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%