نام واحد : داماد امیرزاده اینی سفلی

نام محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 3716873
 • شماره مجوز : 18190
 • تاریخ مجوز : 08/09/1389
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%