نام واحد : صنایع تولید و بسته بندی قند شکسته رفاه شاهین دژ

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : شاهین دژ
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : ********048جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *********044جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : میثم احمدی هاچه سو
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شاهیندژ

نام محصول : بسته بندی انواع چاشنی و ادویه

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 112/7/469088
 • تاریخ مجوز : 30/04/1394
 • کد محصول : 7495412326
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 180 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%