نام واحد : صنایع تبدیلی قندحبه زرین شهد البرز

 • استان : مازندران
 • شهر : سوادکوه
 • نشانی شرکت : سوادکوه پل...
 • تلفن شرکت : ******124جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : قطعه D10
 • تلفن واحد : *********012جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مسعود دهقان
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پل سفید

نام محصول : بسته بندی قند و شکر

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 701/6970
 • تاریخ مجوز : 18/02/1392
 • کد محصول : 7495412324
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%