نام واحد : دانه طلایی مانشت

 • استان : ایلام
 • شهر : ایوان
 • نشانی شرکت : خ شهید بهشتی
 • تلفن شرکت : ********084جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *********084جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سجاد سواری
 • تلفن مدیر : *******938جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوان

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 122/12836
 • تاریخ مجوز : 29/07/1393
 • کد محصول : 7495412325
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%