نام واحد : شرکت سفید آرد روژ هه لات آگرین

 • استان : کردستان
 • شهر : دهگلان
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی دهگلان
 • تلفن واحد : *******872جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عبداله ترشکانی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 2506006
 • شماره مجوز : 34314
 • تاریخ مجوز : 15/08/1389
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 40,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1531
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 20%
  20%