نام واحد : سرد سازان هیرکانیا

 • استان : گلستان
 • شهر : آق قلا
 • نشانی شرکت : گرگان عدالت...
 • تلفن شرکت : *******171جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : آق قلا
 • تلفن واحد : -
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سرد خانه زیر صفر

 • سریال مجوز : 3813417
 • شماره مجوز : 11377
 • تاریخ مجوز : 07/09/1389
 • کد محصول : 15135012
 • شرح محصول : سردخانه زیرصفر
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 3%
  3%