نام واحد : احمد خاوری

نام محصول : انواع رشته غذایی

 • سریال مجوز : 2506039
 • شماره مجوز : 45117
 • تاریخ مجوز : 15/09/1389
 • کد محصول : 15441120
 • شرح محصول : انواع رشته غذایی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1544
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%