نام واحد : صنایع غذائی بهین سفره اصفهان-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : خ محتشم...
 • تلفن شرکت : *******311جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی علویجه
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : محمدزاده-محمود
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی علویجه

نام محصول : پودرسیب زمینی

 • سریال مجوز : 1339322
 • شماره مجوز : 45634
 • تاریخ مجوز : 01/10/1389
 • کد محصول : 15132013
 • شرح محصول : پودرسیب زمینی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%