نام واحد : کشت و صنعت پیاذر

 • استان : آذربایجان شرقی
 • شهر : اسکو
 • نشانی شرکت : خسروشاه -...
 • تلفن شرکت : ********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "بعد از پلیس راه خسروشاه، جاده ی تازه کند"
 • تلفن واحد : *********041جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اسماعیل قصاب صاحب کار
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : جو پرک شده

 • سریال مجوز : 59887700000000
 • شماره مجوز : 7655
 • تاریخ مجوز : 20/02/1396
 • کد محصول : 1531512371
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرفعالیتهای خدمات مهندسی(74)
 • گروه 4 رقمی : فعالیت های بسته بندی(7495)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%