نام واحد : تولید فرآورده های لبنی کاله

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : لشکر خیابان...
 • تلفن شرکت : *********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی اهواز 2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : حمیدرضا منصوریان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی

 • سریال مجوز : 2021089
 • شماره مجوز : 20661
 • تاریخ مجوز : 28/09/1389
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 9%
  9%