نام واحد : تعاونی چیپس آرارات مهر دشت دهق-شرکت

 • استان : اصفهان
 • شهر : نجف آباد
 • نشانی شرکت : شاهین شهر خ...
 • تلفن شرکت : *******312جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی دهق
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : بابومیان-ادوین
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دهق

نام محصول : چیپس سیب زمینی

 • سریال مجوز : 1339363
 • شماره مجوز : 48287
 • تاریخ مجوز : 12/10/1389
 • کد محصول : 15132018
 • شرح محصول : چیپس سیب زمینی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 25%
  25%