نام واحد : سید ابراهیم صابر

 • استان : هرمزگان
 • شهر : رودان
 • نشانی شرکت : ...
 • تلفن شرکت : *******761جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رودان- شهر دهبارز-روستای کمیز
 • تلفن واحد : ********************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدابراهیم صابر
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 3204894
 • شماره مجوز : 21542
 • تاریخ مجوز : 12/10/1389
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 8,400 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 85%
  85%