نام واحد : دام کلهر کرمانشاه

 • استان : کرمانشاه
 • شهر : کرمانشاه
 • نشانی شرکت : فرهنگیان فاز...
 • تلفن شرکت : ********083جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : عبدالرضا معراجی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی کرمانشاه

نام محصول : مکمل خوراک طیور

 • سریال مجوز : 200307000000
 • شماره مجوز : 12/32964
 • تاریخ مجوز : 05/07/1393
 • کد محصول : 1533512320
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 5%
  5%