نام واحد : مهدی مغازه ای

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : فردوس شرق...
 • تلفن شرکت : *******214جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : مهدی مغازه ای
 • تلفن مدیر : *******910جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سمنان

نام محصول : "انواع غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی (انواع خوراک ،خورشت و سایر انواع غذا)"

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 12250/123
 • تاریخ مجوز : 11/03/1396
 • کد محصول : 1549412574
 • شرح محصول : "انواع غذاهای آماده و نیمه آماده کنسروی (انواع خوراک ،خورشت و سایر انواع غذا)"
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%