نام واحد : مهدی عطائی

نام محصول : "تارت، دونات، پیراشکی و سایر انواع شیرینی آردی"

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 34405
 • تاریخ مجوز : 17/04/1396
 • کد محصول : 1541412348
 • شرح محصول : "تارت، دونات، پیراشکی و سایر انواع شیرینی آردی"
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1541
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%