نام واحد : مهدی عطائی

نام محصول : انواع شکلات

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 34405
 • تاریخ مجوز : 17/04/1396
 • کد محصول : 1543312378
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1543
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%