نام واحد : محسن نجاریان باروق

نام محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره یا پوره

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 5359
 • تاریخ مجوز : 07/03/1396
 • کد محصول : 1513412475
 • شرح محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره یا پوره
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%