نام واحد : محسن نجاریان باروق

نام محصول : "شربت از گیاهان (عصاره، دانه، عرقیات و ...("

 • سریال مجوز : 200000000000
 • شماره مجوز : 5359
 • تاریخ مجوز : 07/03/1396
 • کد محصول : 1513412525
 • شرح محصول : "شربت از گیاهان (عصاره، دانه، عرقیات و ...("
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%