نام واحد : صنایع غذایی گلدیس رویا

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : بلوار آفریقا...
 • تلفن شرکت : ********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی میرآبی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی گرمسار

نام محصول : انواع شربت از مرکبات

 • سریال مجوز : 200308000000
 • شماره مجوز : 37553/123
 • تاریخ مجوز : 28/08/1394
 • کد محصول : 1513512516
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 10%
  10%