نام واحد : بازرگانی مواد غذایی گیتی افق آریا

 • استان : قم
 • شهر : قم
 • نشانی شرکت : منطقه ویژه...
 • تلفن شرکت : ********025جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان، بلوار گمرک، خیابان بازرگانی، قطعه A157"
 • تلفن واحد : ********025جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباس طالقانی زاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : طعم دهی و بسته بندی چای سبز کیسه ای

 • سریال مجوز : 350422000000
 • شماره مجوز : 16336
 • تاریخ مجوز : 11/07/1396
 • کد محصول : 1549612546
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%